blogs

Novadu dienas Gaismas pilī

Novadu dienas Gaismas pilī ar Talsu novada piedalīšanos, 2014 gada 28. augustā.

Fotogrāfi: Sanda un Kaspars Poriņi

Share Button